Wypadki w pracy

otrzymaj najwyższe odszkodowanie

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy (w tym w gospodarstwie rolnym) lub w drodze do pracy należy Ci się świadczenia z ZUS lub KRUS. Dodatkowo może należeć Ci się również odszkodowanie z polisy OC pracodawcy (którym może być rolnik) lub innego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, a także z ubezpieczeń NNW i ubezpieczeń na życie.

Lista świadczeń w związku z wypadkiem w pracy oraz wypadkiem w gospodarstwie rolnym może obejmować:

  1. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  2. wyrównanie utraconego dochodu
  3. rentę wynikającą z niezdolności do pracy
  4. zwrot kosztów leczenia
  5. zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie, dojazdów, odpowiedniego wyżywienia
  6. zwrot wydatków w wyniku zwiększonych potrzeb

Jeżeli wypadek miał miejsce do 3 lat wstecz (przy niewielkich szkodach osobowych) lub do 20 lat wstecz (w przypadku stwierdzenia przestępstwa lub poważnego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego).

Nasi doradcy pomogą określić wysokość należnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia i odpowiedzą na wszelkie pytania związane z Twoją sprawą. Doradzimy w jaki sposób najlepiej ubiegać się o świadczenia. Dzięki nam otrzymasz sprawiedliwą kwotę, która naprawi szkodę, a jeśli będzie Ci przysługiwało to również otrzymasz zadośćuczynienie.

Jak rozpocząć sprawę

01 Kontakt
Zgłoś sprawę przez:
email, telefon lub chat.
02 Dokumentacja
Przyślij dokumentację do
bezpłatnej analizy wstępnej.
03 Obsługa sprawy
Przedstawimy możliwości
i nadamy bieg Twojej sprawie.
04 Wypłata środków
Po zakończeniu procesu
otrzymasz środki na rachunek.
Nie znalazłeś oferty związanej z Twoim problemem? Zadzwoń i zapytaj!

ULTIMATUM ODSZKODOWANIA I ROSZCZENIA