Wypadki drogowe

odzyskaj możliwie najwięcej

W przypadku szkody na osobie

W związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia np. na skutek wypadku drogowego przeważnie dochodzi do wyrządzenia szkody majątkowej lub szkody niemajątkowej określanej również mianem krzywdy. Uszkodzeniem ciała będzie każde naruszenie integralności fizycznej człowieka, które to naruszenie może dotyczyć nie tylko części zewnętrznych ciała, ale również tkanek oraz narządów wewnętrznych. Z kolei z rozstrojem zdrowia będziemy mieli do czynienia zawsze wtedy gdy zostanie zakłócone funkcjonowanie organizmu, bez widocznego uszkodzenia poszczególnych organów (np. nerwica, choroba psychiczna, obniżenie sprawności intelektualnej). Co istotne to, że to samo zdarzenie może wywołać zarówno uszkodzenie ciała, jak i rozstrój zdrowia i w rzeczywistości właśnie tak najczęściej bywa.

W przypadku zaistnienia szkody majątkowej np. w związku z wypadkiem drogowym, można domagać się od sprawcy, a jeśli ten był ubezpieczony to od Zakładu Ubezpieczeń:

 1. zwrotu wszelkich kosztów leczenia (koszty zabiegów medycznych, leków, rehabilitacji)
 2. wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia
 3. jeżeli poszkodowany stał się inwalidą można żądać sumy potrzebnej do przygotowania do innego zawodu
 4. w przypadku całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, można żądać od odpowiedniej renty

Z ważnych powodów na żądanie poszkodowanego można przyznać odszkodowanie jednorazowe - w szczególności gdy poszkodowany stał się inwalidą, jednorazowe odszkodowanie ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. Z kolei w przypadku szkody niemajątkowej – krzywdy - można dochodzić zapłaty określonej sumy pieniężnej, czyli tak zwanego zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego.

Nasi doradcy pomogą określić wysokość należnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia i odpowiedzą na wszelkie pytania związane z Twoją sprawą. Doradzimy w jaki sposób najlepiej ubiegać się o świadczenia. Dzięki nam otrzymasz sprawiedliwą kwotę, która naprawi szkodę, a jeśli będzie Ci przysługiwało to również otrzymasz zadośćuczynienie.

W przypadku szkody na mieniu - uszkodzonego pojazdu

Miałeś wypadek lub kolizję drogową w ostatnich 3 latach i zastanawiasz się jak uzyskać dodatkowe środki z odszkodowania OC lub AC?
Poddamy weryfikacji postępowanie ubezpieczyciela i dopłacimy pieniądze do zaniżonego odszkodowania, lub pomożemy dochodzić Twoich praw.
Oferta dotyczy tylko szkód, za które ubezpieczyciel wypłacił pieniądze.

Potrzebujemy od Ciebie tylko:

 1. KOSZTORYS SZKODY
 2. DECYZJĘ O PRZYZNANIU ODSZKODOWANIA

Ponieważ ubezpieczyciele w 90% przypadków zaniżają należne odszkodowania, po otrzymaniu wymaganych dokumentów nasi rzeczoznawcy i prawnicy wycenią faktyczną wartość szkody. Na jej podstawie będziemy mogli przedstawić ofertę natychmiastowego odkupu prawa do odszkodowania. Szybka dopłata to najłatwiejsza droga do otrzymania dodatkowych pieniędzy.
Sprzedaż prawa do zaniżonej części odszkodowania jest zgodna z polskim prawem i nie ma wpływu na Twoją obecną umowę ubezpieczenia. Umowa cesji wierzytelności to najbezpieczniejsza forma dla obu stron. Nie tracisz nic z sumy odszkodowania, którą już otrzymałeś. Przede wszystkim nie ponosisz żadnych kosztów, nie tracisz czasu w sądach, walcząc o należne Tobie pieniądze.

W przypadku decyzji o dochodzeniu odszkodowania na drodze sądowej poinformujemy o ewentualnych przybliżonych kosztach takiej procedury. Oferujemy reprezentację i obsługę sprawy na najwyższym poziomie oraz co ważne, na korzystnych indywidualnie dopasowanych warunkach finansowych. Dysponujemy doświadczonym zespołem rzeczoznawców, specjalistów i prawników. Ponieważ każdą sprawę traktujemy indywidualnie przygotując wszystkie wymagane dokumenty, prosimy o KONTAKT w celu przedstawienia szczegółowej oferty dotyczącej Twojego przypadku.

 • Nasza oferta dotycząca szkód komunikacyjnych obejmuje:
 • - dopłatę lub odkup szkody komunikacyjnej
 • - dochodzenie pełnego odszkodowania za zniszczony na skutek wypadku pojazd
 • - dochodzenie odszkodowania za uszkodzone maszyny rolnicze
 • - odochodzenie odszkodowania z OC lub AC sprawcy
 • - dochodzenie odszkodowania w związku z obrażeniami ciała lub śmiercią na skutek wypadku komunikacyjnego

Jak rozpocząć sprawę

01 Kontakt
Zgłoś sprawę przez:
email, telefon lub chat.
02 Dokumentacja
Przyślij dokumentację do
bezpłatnej analizy wstępnej.
03 Obsługa sprawy
Przedstawimy możliwości
i nadamy bieg Twojej sprawie.
04 Wypłata środków
Po zakończeniu procesu
otrzymasz środki na rachunek.
Nie znalazłeś oferty związanej z Twoim problemem? Zadzwoń i zapytaj!

ULTIMATUM ODSZKODOWANIA I ROSZCZENIA