Szkody majątkowe

odzyskaj pełne odszkodowanie

Szkoda majątkowa to uszczerbek, który bezpośrednio dotyczy dóbr i interesów majątkowych poszkodowanego. Najczęściej powstaje w wyniku wypadku, pożaru, kradzieży, zalania i innych zniszczeń mienia.

Szkoda majątkowa może to być:

  1. rzeczywista strata - polega na zmniejszeniu majątku poszkodowanego wskutek zdarzenia, z którym związana jest czyjaś odpowiedzialność np. zniszczony pojazd
  2. utracone korzyści – korzyści, jakich można było się spodziewać, ale których się nie osiągnęło z uwagi na wyrządzenie szkody uniemożliwiającej osiągnięcie tych korzyści np. utracony dochód

W przypadku szkody na mieniu, odszkodowanie może polegać na:

  1. przywróceniu do stanu poprzedniego, istniejącego przed wyrządzeniem szkody, o ile jest to możliwe
  2. zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej
  3. od decyzji poszkodowanego zależy czy naprawienie szkody powinno nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego, czyli tzw. restytucja naturalna, czy też przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. To prawo wyboru jest jednak ograniczone. Poszkodowany musi poprzestać na odszkodowaniu pieniężnym w przypadku, gdy przywrócenie stanu poprzedniego przez restytucję naturalną jest niemożliwe (np. w przypadku zniszczenia rzeczy unikatowej, której odtworzenie jest praktycznie niemożliwe) lub gdyby ten sposób naprawienia szkody stwarzał nadmierne trudności i koszty dla zobowiązanego.
  4. istotną kwestią jest przyczynienie się poszkodowanego do powstania bądź powiększenia szkody. W takim przypadku wysokość odszkodowania zostaje odpowiednio zmniejszona np. nietrzeźwy pieszy wpadający pod koła samochodu

Nasi doradcy pomogą określić wysokość należnego odszkodowania i odpowiedzą na wszelkie pytania związane z Twoją sprawą. Doradzimy w jaki sposób najlepiej ubiegać się o świadczenia. Dzięki nam otrzymasz sprawiedliwą kwotę, która naprawi szkodę, a jeśli będzie Ci przysługiwało to również otrzymasz zadośćuczynienie.

Jak rozpocząć sprawę

01 Kontakt
Zgłoś sprawę przez:
email, telefon lub chat.
02 Dokumentacja
Przyślij dokumentację do
bezpłatnej analizy wstępnej.
03 Obsługa sprawy
Przedstawimy możliwości
i nadamy bieg Twojej sprawie.
04 Wypłata środków
Po zakończeniu procesu
otrzymasz środki na rachunek.
Nie znalazłeś oferty związanej z Twoim problemem? Zadzwoń i zapytaj!

ULTIMATUM ODSZKODOWANIA I ROSZCZENIA