Dziedziczenie środków z OFE, ZUS i KRUS

odzyskaj należne tobie pieniądze

Bliska osoba zmarła przed osiągnięciem wieku emerytalnego, bądź wskutek wypadku komunikacyjnego, bądź nieuleczalnej choroby? Pamiętaj że środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wypłacone małżonkowi ubezpieczonego, powinny być przekazane osobom uposażonym przez zmarłego. Skutecznie odzyskujemy środki z ZUS i OFE.

Jak rozpocząć sprawę

01 Kontakt
Zgłoś sprawę przez:
email, telefon lub chat.
02 Dokumentacja
Przyślij dokumentację do
bezpłatnej analizy wstępnej.
03 Obsługa sprawy
Przedstawimy możliwości
i nadamy bieg Twojej sprawie.
04 Wypłata środków
Po zakończeniu procesu
otrzymasz środki na rachunek.
Nie znalazłeś oferty związanej z Twoim problemem? Zadzwoń i zapytaj!

ULTIMATUM ODSZKODOWANIA I ROSZCZENIA