Błędy Medyczne

odszkodowanie i zadośćuczynienie

Osobom, które zostały poszkodowane w wyniku błędu medycznego czyli postępowania lekarza niezgodnego z wiedzą medyczną może przysługiwać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

W postępowaniu i uznaniu uszczerbku jako efekt nieprawidłowości w sztuce lekarskie oprócz niezgodności postępowania lekarza z wiedzą medyczną brane są pod uwagę także inne okoliczności, m.in.: wina nieumyślna (niedbalstwo, lekkomyślność, brak racjonalności w postępowaniu), ujemny skutek zaistniałych nieprawidłowości, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a jego ujemnym skutkiem, który doprowadził do obrażeń ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci pacjenta.

Podstawą do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie za błąd medyczny jest możliwość jego udowodnienia. W takim celu konieczna jest fachowa dokumentacja z opisem nieprawidłowej diagnozy lub opinia o źle wykonanej operacji. Nasi doradcy pomogą określić wysokość należnego odszkodowania i odpowiedzą na wszelkie pytania związane z Twoją sprawą. Doradzimy w jaki sposób najlepiej ubiegać się o świadczenia. Dzięki nam otrzymasz sprawiedliwą kwotę, która naprawi szkodę, a jeśli będzie Ci przysługiwało to również otrzymasz zadośćuczynienie.

Jak rozpocząć sprawę

01 Kontakt
Zgłoś sprawę przez:
email, telefon lub chat.
02 Dokumentacja
Przyślij dokumentację do
bezpłatnej analizy wstępnej.
03 Obsługa sprawy
Przedstawimy możliwości
i nadamy bieg Twojej sprawie.
04 Wypłata środków
Po zakończeniu procesu
otrzymasz środki na rachunek.
Nie znalazłeś oferty związanej z Twoim problemem? Zadzwoń i zapytaj!

ULTIMATUM ODSZKODOWANIA I ROSZCZENIA